УСЛУГИ

БИС Инженеринг ги нуди следните услуги

ПРОЕКТИРАЊЕ

Идејни и главни проекти за автоматизација на производствени процеси, компјутерски системи за надзор и управување, нисконапонски електрични мрежи (0.4 kV), сигнализација, осветлување, инсталации во електро енергетски објекти, згради и други објекти

ПРОИЗВОДСТВО

Изработка на ормари за контрола, управување и заштита, ормари за надзор и управување на производствени процеси во индустрија, разводни ормари за напојување, инсталациони нисконапонски ормари

ИНСТАЛАЦИЈА

Автоматизација на индустриски процеси, реконструкција на дистрибутивни  и индустриски трафостаници.

СЕРВИС И ОДРЖУВАЊЕ


ОБУКА И ЕДУКАЦИЈА


КОНСАЛТИНГ


ЗА НАС

Бис Инженеринг е компанија формирана во 1990 година, компанијата е фокусирана на изнаоѓање решенија во автоматизација на процесите кои им помагаат на клиентите во зголемување на продуктивноста, сигурноста на работењето, намалување на човечкиот фактор, лесна дијагностика и одржување.

КВАЛИТЕТНИ ПРОИЗВОДИ

БИС Инженеринг ја темели својата работа на користење и соработка со познати светски компании производители на опрема, интегрирајќи ја во своите инженеринг проекти

СЕРТИФИЦИРАН ИЗВЕДУВАЧ

БИС Инженеринг поседува лиценца А за проектирање, лиценца Б за изведба, лиценца Б за ревизија и лиценца Б за надзор

ПОСВЕТЕН ТИМ

БИС Инженеринг располага со 7 дипломирани електро инженери, 7 електро техничари, 2 машински техничари

ПРОФЕСИОНАЛИЗАМ

Со придржување кон принципите на висока професионалност како во набавката така и во имплементацијата на новите производи, на нашите партнери им пренесуваме технологија и информации, со чија помош тие секогаш имаат предност на пазарот.

РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА

Дел од нашите проекти имлементирани во компаниите на нашите клиенти

Листа со останати проектиПОВЕЌЕ

НАШИ КЛИЕНТИ

СЕРТИФИКАТИ

Лиценца А

БИС Инженеринг поседува:

  • лиценца А за проектирање
  • лиценца Б за изведба,
  • лиценца Б за ревизија
  • лиценца Б за надзор.

Лиценца Б

Лиценца Б

ISO 9001:2008

Лиценца Б

КОНТАКТ

© Copyright BIS 2017 - All Rights Reserved