ВОДОВОДЕН РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТАР

Изработка и реализација на систем за далечински радио пренос на податоци и управување со пумпна станица и резервоар со изработка на нисконапонски разводни табли во: Водоводен регионален центар Општина – Кривогаштани, Визбегово, Бедиње, Батинци

  • Систем Пумпна станица – резервоар
  • Радиотелеметриски пренос на податоци
  • PLC/SCADA управување и мониторинг
  • Фреквентна регулација
  • Софт старт уреди
  • Регулациони вентили
  • Одржување на константен проток, притисок, ниво
  • Енергетско напојување

ПРОЕКТ ЗА СПАС НА ДОЈРАНСКО ЕЗЕРО

Изработка и реализација на систем за далечински радио пренос на податоци и управување со пумпна станица и резервоар со изработка на нисконапонски разводни табли за Хидро системот за спас на Дојранско Езеро врз основа на мрежа од PLC уреди и Софт старт уреди, радиотелеметриски уреди, SCADA систем

© Copyright BIS 2017 - All Rights Reserved