ТОПЛАНА ПРИШТИНА

Изработка на SCADA проект и реализација на систем за мониторинг на системот за греење SACE и PETROCRAFT.

КЕК ПРИШТИНА

Изработка на SCADA проект и реализација на систем за Мониторинг и управување на системот за припрема на пареа.

© Copyright BIS 2017 - All Rights Reserved